A temetésre kötelezett

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

A tisztességes temetés alapvető jog.

Temetésre kötelezett az – vagyis annak kell gondoskodnia az elhunyt eltemettetéséről:

 • aki a temetést szerződésben vállalta;
 • akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;
 • végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa, élettársa;
 • az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.
 • Közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér. (Ugyanezek a személyek közeli hozzátartozójuk halála esetén 2 napra a törvény által mentesítve vannak a munkavégzés alól. Ez a mentesítés nem szabadság, ami egyrészt azt jelenti, hogy igénybevételét nem lehet megtagadni a munkavállalótól, másrészt pedig azt, hogy ezzel a két nappal nem csökken a munkavállaló szabadságának mértéke.)
  Az elhalálozás helye szerinti települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere – jogszabályban meghatározott határidőn belül – köteles gondoskodni a temetésről, ha nincs temetésre kötelezett személy, vagy ismeretlen helyen tartózkodik, a temetésre kötelezett személy kötelezettségét nem teljesíti.
  Az idevágó eljárás szerint, ha a temetésre kötelezett e kötelezettségét nem teljesíti, az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője felszólítja, hogy 15 napon pótolja mulasztását. Ha a kötelezett nem tesz eleget a jegyző felszólításának, akkor az elhunytat közköltségen kell eltemetni. (Köztemetés).
Érdekel minket az ön véleménye is